BCM Control

Bezpečnost

Bezpečnost e-mail print

Prevence před přeplněním

 

Nehoda přeplnění nádrže v provozech výroby paliv nebo u skladovacích nádrží může mít vážné důsledky pro životní prostředí i pro dotčené společnosti. Rafinerie, terminály a palivové sklady mají tudíž obrovskou zodpovědnost a snahu minimalizovat riziko přeplnění.

V této souvislosti je nejdůležitějším úkolem pro automatický hladinoměrný systém poskytovat spolehlivou funkci alarmu pro úroveň High-High. Investice do bezpečnostního systému vás již dnes pomůže ochránit proti zmíněným rizikům v budoucnosti.

API 2350

Výrobní řady Rosemount 5900S (Raptor system), TankRadar Rex i TankRadar Pro splňují požadavky 4. přepracoveného vydání normy API 2350; tzn. splňují požadavky na „proof-testing“ a ověřování.

Výrobní řada 5900S s funkcí 2-in-1 splňuje jedinečným způsobem všechny kategorie definované v normě tím, že kombinuje kontinuální měření hladiny a nezávislou funkci alarmu před přeplněním; obě funkce přitom používají pouze jedno konstrukční připojení k nádrži.

Nové a přepracované vydání normy API 2350 je první mezinárodně uznávanou hladinoměrnou normou pro prevenci před přeplněním.

Je to ucelený koncept systémové bezpečnosti, pokrývající nikoli pouze instrumentaci, ale i procedury a procesy pro celý provoz a životní cyklus, včetně požadavku na zavedení podrobného hodnocení rizik (risk assessment).

Emerson byl jednou z vůdčích sil v pozadí vývoje API 2350. Vzhledem k průmyslové zkušenosti disponuje know-how a výrobky, které poskytují řešení k zavedení této normy u nových stejně jako stávajících nádrží.

Průvodce normou API 2350 s alternativami řešení (v anglickém jazyce).


Emerson Quick Guide API 2350.pdf - 1.48MB (pdf)

IEC 61511 (SIL)

Radarové hladinoměrné přístroje od společnosti Emerson jsou pravděpodobně nejbezpečnější senzory pro prevenci před přeplněním na trhu. Řada 5900S je vhodná pro aplikace SIL 3. Série TankRadar Rex a 5300 lze použít v aplikacích SIL 2. Vysílač řady 5400 splňuje požadavky SIL 1.

WHG/TÜV

Přístroje Rosemount 5900S, TankRadar Rex a Pro jsou navíc testované německým TÜV pro prevence před přeplněním podle předpisů WHG.

 

Partneři