BCM Control

LabkoMonitor

LabkoMonitor e-mail print

Aplikace pro vizualizaci, monitorování stavu hladin v nádržích

Aplikace LabkoMonitor vznikla jako zjednodušená verze bilančního softwaru TankMonitor pro monitorování a vyhodnocování hladin v nádržích, především s ohledem na požadavky menších aplikací a čerpacích stanic, nicméně počet zobrazovaných nádrží není nijak limitován.

TankMonitor se v současné době stává standardním systémem v oblasti petrochemie. Mezi nejdůležitější uživatele patří např. Česká Rafinérská Litvínov a Kralupy (Conoco, Shell, Agip). Software TankMonitor, na kterém je software LabkoMonitor založen, je schválen ČMI č.TCM 141/99-3042 pro použití v obchodním styku společně s hladinoměry SAAB. Data z jednotlivých měřidel jsou získávána pomocí tzv. ovladačů, které jsou závislé na druhu použitého komunikačního protokolu přístroje.

Dosud byly vytvořeny ovladače pro měřící systémy: Labko, SAAB TankRadar L/2, SAAB TankRadar REX, TankRadar Pro s Modbus i HART protokolem, Enraf Stic, moduly analogových vstupů, atd. Další lze dle potřeb zákazníků vypracovat, tzn. že LabkoMonitorem je možno nahradit starší tankmanagement systémy bez nutnosti výměny systému hladinoměrů. Software dokáže na každém portu komunikovat jiným protokolem, proto je možné vytvářet kombinace různých hladinoměrů (např. COM1, 2, 3 Labko ME-1, COM4 SAAB FBM).

Aplikace LabkoMonitor nejen přehlednou grafickou formou prezentuje data získaná z jednotlivých měřidel v nádržích (viz. obrázky), ale také provádí jejich archivaci, generuje alarmy (min./max. hladina, hlídání teplot, průtoku, tlaku atd.). Veškeré generované soubory jsou buď v textovém nebo databázovém formátu, takže jejich další zpracování a transport nečiní žádné problémy. Záznam dat lze nastavit jak v pravidelných intervalech, tak i na základě konkrétních událostí (změna výšky hladiny (teploty, tlaku), výměna pracovní směny, apod.). LabkoMonitor umožňuje automatický tisk tabulek se stavem v nádržích v předefinovaném časovém intervalu, či odeslání dat e-mailem na centrálu.


Software LabkoMonitor je navržen tak, aby mohl být snadno upravován dle požadavků zákazníka. Úvodní obrazovku může tvořit klikací mapa tankoviště, tudíž se obsluha může lehce v systému orientovat. Další možností úprav je zadávání nových parametrů produktu při jeho změně (hustota, jméno produktu, API parametry, atd.). V neposlední řadě je možno upravovat parametry zobrazování v historických tabulkách a grafech, včetně výběru hodnot pro zobrazení a jejich barevného rozlišení.

Častým použitím softwaru LabkoMonitor je příprava dat pro nadřazený řídící systém, který nemá potřebné funkce pro bilanční výpočty. V současné době je již vyřešen a realizován přenos dat do DCS Honeywell, Foxboro a Delta V. LabkoMonitor umožňuje zároveň komunikovat na více portech, tudíž je možné do jednoho systému připojit hladinoměry různých výrobců s různými komunikačními protokoly (např. Labko, Saab).
 
LabkoMonitor je schopen také pracovat s tzv. litrovacími tabulkami (bez omezení počtu kalibračních bodů), které zajišťují převod změřené výšky hladiny produktu na objem. Program rovněž umožňuje provádět teplotní korekce podle specifikace zákazníka nebo dle API tabulek, dostupné jsou standardy:

 • API 2540/1960
 • API 2540/1980
 • ASTM D4311/1996

V současné době jsou již dostupné i ovladače pro přenos dat pomocí SMS zpráv, e.-mailu, bezdrátově, či HTML server pro zobrazování dat ve WWW prohlížečích či po síti.

LabkoMonitor rovněž provádí veškeré další potřebné korekce pro správné provádění bilancí.

 • TCT (Tank Capacity Table) + interpolace hodnot
 • TEC (Tank shell expansion)  
 • TOV (Total Observed Volume)
 • Standard Volume (objem při 15°C)
 • Floating Roof Correction (korekce plovoucí střechy)
 • FWV (Free Water Volume)
 • Pumpable Volume (volný objem v nádrži)
 • Požadovaný objem (čas pro přečerpaní požadovaného objemu)
 • Flow Rate (rychlost pohybu hladiny v mm/min, resp. l/min)
 • Observed density (výpočet hustoty produktu)
 • Reference Density (hustota při 15°C)
 • Mass (hmotnost produktu v nádrži)  


Navrženo pro OS Windows95/98/NT/2000

 

Partneři