BCM Control

Metrologie

Metrologie e-mail print

Ověřování hladinoměrů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizoval 15. srpna 2012 BCM Control s.r.o. pro ověřování stanovených měřidel.

Předmětem autorizace je ověřování - provádění druhé fáze procesu ověřování (instalace stanovených měřidel a systémů u zákazníka, jeho nastavení a opatření měřidel úředními značkami) následujících stanovených měřidel:

Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích, část:

-         automatické hladinoměry,

-         automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů.

 

Kalibrace hladinoměrů

BCM Control s.r.o. úspěšně prošla procesem registrace dle zákona č.505/1990 se značkou 4-01/34 pro výrobu, opravy a montáže hladinoměrů.

Nyní může provádět instalaci a prvotní i pravidelnou kalibraci hladinoměrů, kterou je povinen u dovážených přístrojů zajistit uživatel (zákon 505/1990, §10/2). BCM Control s.r.o. nyní může zajistit vydání Protokolu o kalibraci a provést zaplombování měřidel proti neoprávněné manipulaci.

 

Partneři