BCM Control

MoRiS 32

MoRiS 32 e-mail print

Software pro vizualizaci, monitorování a řízení technologických procesů

MoRiS je původní český programový systém pro vizualizaci, monitorování a řízení technologických procesů. Slouží pro vývoj a přípravu dispečerských stanovišť, technologických linek, velínů, ale také pro laboratorní a školní účely, zkrátka tam, kde je zapotřeba nejen sledování většího množství dat v reálném čase, ale také jejich vyhodnocování, sběr a zálohování.

Celý  systém  je  řešen  modulárně  a  je  tudíž  plně otevřený pro další vývoj. Veškerá práce s ním je interaktivní, využívající moderní metody tzv. vizuálního programování a také ovládání je zcela intuitivní. Zobrazování dat je rozděleno na tzv. vizualizační stránky, které zachycují určitou část sledované technologie, či zařízení. Systém plně podporuje práci s grafickými objekty i zvukem, což uživateli umožňuje vytvoření působivých kompozic (viz. obrázky).
V převážné části zakázek jsou použity řídící jednotky českého výrobce AMIT.
 
Jeho neodmyslitelnou součástí je také sběr a správa všech souborů parametrů, výsledků, chyb a dalších dat aplikace.


 

 

Partneři