BCM Control

Obalovny

Obalovny e-mail print

Významnou aktivitou firmy BCM Control spol. s r.o. je i vývoj a realizace řídících systémů pro obalovny asfaltových směsí. Na těchto aplikacích používáme níže uvedená zařízení a instrumentaci.

Spolehlivé měření hladiny horkého kameniva v násypkách na obalovně živičných směsí pomocí kapacitních sond.

Hladinoměry  ROSEMOUNT Tank Gauging (dříve SAAB TankRadar) jsou dle našich praktických zkušeností jediným dlouhodobě spolehlivým řešením měření hladiny živice o vysoké teplotě. Nejstarší instalace hladinoměrů a teplotních čidel SAAB v ČR na živici se speciální parabolickou anténou jsou funkční již 6 let bez nutnosti čištění. Nyní se ukazuje, že pro instalace na obalovnách je dlouhodobě spolehlivá i levnější a menší kónická anténa i přes silné nánosy asfaltu na povrchu po 2 letech provozu. Tato vlastnost je daná bezkonkurenční citlivostí hladinoměrů ROSEMOUNT TG. Tyto hladinoměry navíc umožňují v porovnání s přístroji od jiných výrobců i měření hladiny pod topnými hady i při instalaci s free space anténou, což bylo ověřeno porovnávací testovací instalací dvou hladinoměrů na stejné nádrži.

Celkem je v ČR na živici a příbuzných těžkých produktech nainstalováno více než 50 ks spolehlivě pracujících hladinoměrů ROSEMOUNT TG na obalovnách i v rafinériích. Hladinoměry TankRadar Pro jsou cenově dostupné a efektivní řešení pro měření hladiny živice na obalovnách. 

 

Partneři