BCM Control

Progress Junior

Progress Junior e-mail print

Modulární distribuovaný řídící systém pro obalovny

Oceněno cenou GRAND PRIX na veletrhu PRAGOREGULA 2003

Základní rysy :

  • decentralizovaná koncepce řídícího systému, tzn. snížení nákladů na kabeláž pro přenos dat
  • dlouhodobá životnost v podmínkách prašného provozu
  • vysoká rychlost regulace pro přesné dodržení receptur
  • software v různých jazykových mutacích
  • možnost postupného nahrazování původního ř.s.
  • z velké části tuzemská výrobní a součástková základna
  • vývoj a výroba dle ISO 9001
  • platforma MS Windows

V roce 2003 byl úspěšně zakončen prvními instalacemi několikaletý vývoj a testování řídícího systému pro obalovny živičných směsí Progress Junior. Ačkoli je na území České republiky přibližně sto obaloven, neexistoval až do roku 1996 tuzemský výrobce a celé obalovny se nakupovaly od velkých evropských výrobců. V roce 1996 začala brněnská firma ASKOM s.r.o. vyvíjet a v roce 1997 vyrábět a rekonstruovat obalovny vlastní konstrukce a postupně získala významný podíl na trhu v ČR (v roce 2003 42% trhu). Současně začala obalovny i vyvážet do zemí východní Evropy. V roce 2001 oslovila firmy BCM Control s.r.o. a FLAP s.r.o., zabývající se řídícími systémy a na základě této trojstranné spolupráce vznikl během roku 2002 řídící systém Progress Junior.
 
Progress Junior je systém pro kontrolu, řízení a vizualizaci obaloven asfaltových směsí. Systém se skládá ze dvou základních částí. Z řídícího a vizualizačního software Progress Junior a měřícího a řídícího hardware pro sběr dat a řízení silových výstupů SCADA 485/2001. Obě části mohou pracovat také samostatně a přizpůsobují se na obalovně již používanému hardware nebo software. Toto je výhodné hlavně v případě modernizace a rekonstrukce obaloven, kdy je možno zachovat části stávajícího řízení a nahradit pouze části zastaralé nebo nevyhovující.   

Řídící a vizualizační software Progress Junior

Řídící a vizualizační software Progress Junior je robustní aplikace pracující  pod operačním systémem Windows 2000, XP a NT. Standardně je tento software navržen jako dvoumonitorový a obsluha může pohodlně sledovat celou technologii obalovny. Na  jednom monitoru  je zobrazen míchací proces  včetně navažování materiálu (ukázka zobrazení míchacího procesu je na obrázku). Na druhém monitoru je zobrazen proces studeného třídění, ohřevu kameniva, dopravní cesty, filtry, živičné hospodářství a ostatní pomocné součásti obalovny.    
Pomocí těchto dvou monitorů se provádí také zadávání a výběr receptů včetně nastavení důležitých provozních parametrů. Systém provádí kompletní záznam provozu obalovny a ukládá ho do denních souborů, které je možno následně archivovat. Je vybaven obsáhlým aparátem, který umožňuje tyto data vyhodnocovat a to jak ve formě tabulek, tak v grafické formě jako grafy. Tyto výstupy je možno tisknout na běžných tiskárnách. Vzhled a způsoby zobrazování těchto informací lze upravit dle konkrétních požadavků zákazníka. Tyto výstupy lze přímo načítat do standardních kancelářských aplikací jako je např. Excel, T602 atd. a použít je pro další zpracování.
 
Software Progress Junior  může pracovat také v lokální sítí a technologii obalovny je možno sledovat také na dalších počítačích zapojených do sítě. Stejně tak je možno vzdáleně zadávat a editovat recepty, vyhodnocovat data o provozu obalovny atd. Systém je uživatelsky příjemný, má jednoduché a intuitivní ovládání. Je doplněn obsáhlým systémem nápověd a hlášení, jak v textové tak ve zvukové formě. Zároveň je velmi variabilní a lze ho operativně upravovat dle potřeb a požadavků zákazníka.   

Systém může pracovat v několika režimech:  
1.V jednoduché aplikaci pracuje jeden nebo několik modulů samostatně, monitorují a řídí daný proces bez zobrazování stavů aplikace.
2. Systém monitoruje a řídí proces pomocí displeje a klávesnice na modulu Ncentr zobrazuje stavy systému a umožňuje obsluze do procesu zasahovat.
3. Systém monitoruje a řídí proces. Je připojen k PC s programovým vybavením Progress Junior (nebo jiným vizualizačním sw) pomocí něhož je prováděna vizualizace daného procesu a zásahy obsluhy do procesu. Zároveň je možné zobrazovat informace o procesu a provádět do něj zásahy pomocí displejů s klávesnic umístěných na různých místech procesu.
4. Systém proces pouze monitoruje a celé řízení procesu probíhá v připojeném PC s programovým vybavením Progress Junior.

Výroba systému řízení obaloven asfaltových směsí Progress Junior probíhá v souladu s ISO 9001.
 
V praxi je možná celá řada dalších kombinací dle konkrétních podmínek na dané obalovně.

 

 

Partneři