BCM Control

Samotestující alarm

Samotestující alarm e-mail print

Konvenční čidlo pro alarm před přeplněním v nádrži (jako je plovák nebo bodový spínač) má jednu zásadní slabinu: zda zařízení funguje, víte pouze v okamžiku testování. Mezi jednotlivými testy přepínač jen pasivně čeká, zda se něco stane. Pokud k přeplnění dojde, kdo zaručí, zda bude fungovat, či selže?

S radarovým hladinoměrem připojeným k systému je to naopak. Měřidlo, plnící funkci spínače, poskytuje obsluze průběžné informace o svém stavu a výkonu, protože se na tankovišti používá v každodenním provozu.

Nastane-li (nepravděpodobný) případ selhání měřidla, provozovatel bude neprodleně vyrozuměn díky diagnostickým schopnostem přístroje, a bude mít příležitost přijmout vhodná opatření včas a za bezpečných podmínek.

 

 

 

Partneři