BCM Control

Bezpečnostní systém SIL

Bezpečnostní systém SIL e-mail print

Rosemount 5900S je, v kombinaci s datovým koncentrátorem 2410 Tank Hub, certifikován agenturou Exida (v souladu s IEC 61508 část 1-7) na úrovně funkční bezpečnosti SIL 2 a SIL 3.

Samostatný komunikační kanál pro alarm s nezávislým softwarem řídí v datovém koncentrátoru (Hubu) speciální relé SIL a poskytuje rozsáhlou diagnostiku.

Rosemount TankRadar Rex je podle agentury Exida v souladu s normou IEC 61508/61511 vhodný pro použití v bezpečnostních funkcích úrovně SIL 2. Bezpečnostní funkce je založena na výstupních relé (spínačích). Jedno relé (nebo kombinace dvou relé), mohou být použita k prevenci před přeplněním nebo ochraně proti chodu naprázdno. Ačkoli rozhodnutí začlenit zařízení proven-in-use záleží vždy na koncovém uživateli, posouzení agentury Exida poskytuje dobrý základ pro realizaci strategie bezpečnosti provozu v souladu s částí 11.5.3 IEC 61511.

Rosemount 5300 (verze HART) je vhodný pro použití v aplikacích SIL 2.

Rosmeount 5400 (verze HART) je vhodný pro použití v aplikacích SIL 1.

 

Partneři