BCM Control

TWIC

TWIC e-mail print

Výrobní řada přístupových a identifikačních komponent TWIC (Transportation Worker Identification Credential)

Toptech uskutečnil rozsáhlý výzkum, jehož výsledkem byl vývoj komplexního řešení TWIC speciálně určeného pro průmyslové terminály.  Firma se však nevěnovala pouze plnění obecných požadavků TWIC, ale i získávání zpětné vazby a požadavků uživatelů, které zakomponovala do integrované řady přístupových a integrovaných komponent. 

Výsledkem je řešení, které umožňuje uživatelům systému Toptech splňovat zvyšující se požadavky na TWIC, aniž by museli zásadně zasahovat do stávajících přístupových systémů svých provozů. V souladu s trendem zvyšujících se bezpečnostních požadavků pro přístup do provozů zařadila firma Toptech jako první na světě do systému TWIC na průmyslových terminálech i komponentu pro biometrickou verifikaci pracovníků. 

Následující výrobky tvoří systém přístupových a identifikačních komponent TWIC používaných firmou Toptech: 

  • TMS5/6  Slouží jako kontrolní systém pro fyzický přístup (Physical Access Control System - PACS)
  • RCU II  Vnější čtečka (a interface pro řidiče) kompatibilní s kartami TWIC 
  • veriFID II  Vnější čtečka otisků prstů kompatibilní s biometrickými vzory TWIC 
  • ACR II  Vnější čtečka kompatibilní s kartami TWIC

TWIC Access Control Brochure


 

Partneři